Vad är en Vinjett?

En vinjett (eller vignette) är i oftast en mörkare ton runt kanterna på ett foto, men det kan även vara en förändring i t.ex färgmättnad eller kontrast. Det är något som skapas naturligt av många linser, men kan även läggas till i efterhand som en effekt i t.ex. Photoshop.

Vinjetten som ett objektiv skapar är mörkare i hörnen på bilden, detta beror på att linsen projicerar en rund bild mot sensorn, som i sin tur läser av ett rektangulärt utsnitt inom cirkeln. I detta snitt är hörnen det enda som tangerar ytterkant på den runda bild från objektivet (enligt fig 1 nedan), därför är hörnen mest drabbade. Värt att notera är även att effekten är tydligast över den enfärgade himlen (övre vänstra hörnet), och är mindre tydlig över molnet och muren. 

 

fig 1. Foto med vinjett orsakat av objektivet

Objektivet projicerar en cirkulär bild mot mot sensorn i kameran, sensorn är dock rektangulär och representeras av rektangeln i bilderna. 

fig 2. Foto utan vinjett

fig 3. Den del av bilden (fig 1) som sensorn sparar. Med vinjett

 

Det är en smaksak vilken av bilderna man föredrar, personligen gillar jag en subtil vinjett men jag vill ha full kontroll över den själv.

fig 4. Den del av bilden (fig 2) som sensorn sparar. Utan vinjett

 

Varför uppstår en Vinjett?

Fenomenet uppstår oftast på grund av brister i linsens uppbyggnad, eller är kanske snarare ett resultat av fysikaliska fenomen som uppstår i linsen beroende på dess uppbyggnad. Man pratar om tre orsaker:

  • Naturlig
  • Optisk
  • Mekanisk
 

Mekanisk

Beror på att ett/fler tillbehör är felaktigt monterat på linsen eller att det inte passar på just det objektivet. Ett exempel är ett motljusskydd som är för långt eller har fel form, det kan också bero på att flera filter är satta på linsen och som därmed syns i bild. Enkelt att åtgärda genom att inte använda tillbehöret.

 

Naturlig

Detta beror delvis på ett fenomen som kallas "Inverse Square Law", vilken säger att:

"Ljusstyrkan avtar till en fjärdedel när du dubblerar avståndet"

Det har även att göra med linselementens form förändras ut mot kanterna, vinkeln som ljuset träffar med och att ljuset sprids över en större area vid kanterna (Lambert´s Law). Men förenklat kan man säga ljuset i kanterna av objektivet färdas längre än det i mitten och försvagas därför.

Effekten är starkare på vidvinkel än på ett normalobjektiv, den blir även starkare vid en stor bländaröppning som till exempel f2.8. 

 

Optisk

Det som orsakar en optisk vinjett är objektivets längd och vinkeln ljuset kommer in i linsen med. På bilderna nedan är ett objektiv avbildat rakt framifrån och från en vinkel. Fig 5 visar öppningen som ljuset tar sig igenom till centrum på bilden, fig 6 visar den något mindre öppning som ljuset tar sig igenom till utkanterna av bilden. Eftersom öppningen på fig 6 är mindre så släpper den igenom mindre ljus och detta resulterar i mörkare kanter på bilden.

Genom att öka bländartalet till f 5.6 exempelvis kan man motverka denna effekt helt.

 

fig 5. Canon EF 50mm på sin största bländaröppning f 1.4

fig 6. Canon EF 50mm på sin största bländaröppning f 1.4, sett från en vinkel

 

Sammanfattning

Man kan säga att en vinjett (nästan) alltid: 

  • Beror på naturlig och optisk vinjettering i linsen
  • Inträffar när bländartalet är lågt (t.ex. vid f 2.8 eller f 1.4)
  • Inträffar främst på vidvinkelobjektiv (brännvidder på ca 50mm och ner)
 

Hur blir man av med en vinjett? 

 Linstillverkarna har försökt bygga bort detta problem men har ännu ej helt lyckats, trots detta är det inget stort problem. I Adobe Camera Raw (som är ett "för-program" till Photoshop) finns det en funktion för att ta bort en vinjett orsakad av ett objektiv. Programmet känner själv av vilken lins som använts och tar bort effekten. 

mvh
 //Daniel