Sammanfoga två foto (2/2)

I första delen av denna genomgång (finns här), gick vi igenom hur man tar fotografierna och förbereder dem för nästa steg i Photoshop.

För att få till ett trovärdigt resultat måste många parametrar stämma överens bilderna emellan. 

  • Perspektiv
  • Ljusets ritning och skuggor
  • Kontrast
  • Färger och färgmättnad

För att detta inlägg inte skall bli för långt, så går jag inte in för djupt på detaljer och tekniker. 

Flygplanet

Planet bara är några centimeter långt men skall se ut att vara 3-4 meter. Allt som skulle kunna avslöja planets verkliga storlek, likt dammkorn och eventuella skavanker, behöver tas bort. I detta fallet behöver även texturen på underlaget (golvet under planet) jämnas till.

Fig 1. Flygplan innan städning

 

För att jämna till skuggorna markerar jag dem med Lasso-verktyget och skapar en kopia av lagret (cmd + j). Lägg till filtret Gaussisk oskärpa på detta nya lager, och justera intensiteten tills alla detaljer försvinner (Fig 3.).

För att städa bilden på övrigt som inte borde synas, skapa ett tomt lager och använd Klonstämpel (Clone stamp), Punktlagningspensel (Spot healing brush) eller liknande (Fig 4).

Fig 2. Skuggor utan oskärpa

Fig 3. Skuggor med oskärpa

Fig 4. Damm och liknande borttaget

 

Nästa steg är att fixa till reflexionerna i vingarna. Detta gör jag genom att använda en vanlig Pensel (Brush), tar färger från planet och målar helt enkelt nya vingar. Efter detta är gjort lägger jag på lite Brus (Noise) på den målade ytan för att matcha bruset på övriga delar av bilden. Bakvingen får samma behandling.

Fig 5. Ny framvinge

 

För att "knyta samman" planet lägger jag på ett lager med Brus (Noise) på hela planet.

Fig 6. Utan Brus

Fig 7. Med Brus

Fig 8. Skapa ett nytt lager och fyll det med 50% grått

Fig 9. Lägg till filter Brus (Noise)

Fig 10. Sätt lagrets Blandningsläge till Mjukt ljus (Soft light)

Fig 11. Högerklicka på lagret och omvandla till Smart object (bra om man vill justera mängden brus i efterhand)

 

 

Daniel

Dra över bilden på personen (i detta fall jag). Justera storlek, och placering för att passa (Fig 12). Om perspektivet på bilderna är olika kommer det bli svårt att få detta att se verkligt ut.

Fig 12. Bilden på Daniel justerad till rätt storlek och placerad på "rätt" ställe

Fig 13. Maskera bort bakgrunden på bilden på Daniel

Fig 14. Masken

Fig 15. Lägg en mask på gruppen i lagerstacken, och maskera bort utmed kanten på planets sittbrunn (Denna extra mask ger möjligheten att justera höjd på Daniel i sittbrunnen)

Fig 16. Masken utmed sittbrunnen

 

Skuggor

Utmed kanten på sittbrunnen är det en reflektion av den vita bakgrunden. Denna skulle inte synas om jag verkligen satt i planet. Med samma teknik som på vingarna, målar jag dit en ny kant (Fig 17). På ett nytt tomt lager satt på blandningsläge Täcka över (Overlay), målar jag en skugga utmed ryggen (Fig 18).

Ljuskällan som användes för att belysa Daniel, var placerad till vänster om kameraposition. Detta gör att en skugga från Daniel borde falla på stjärtfenan. Denna skugga är gjord med ett Kurvor-lager (Curves) (Fig 19).

Fig 17. Den nya kanten på sittbrunnen

Fig 18. Skuggan utmed ryggen

Fig 19. Masken för skuggan på stjärtfenan

På bilden nedan (Fig 20) är skuggorna ovan med. De gör bilden ytterligare lite mer trovärdig.

Fig 20. Ett Kurvor (Curves) lager för att göra Daniel lite mörkare

 

Knyta samman bilderna

I detta steg handlar det om att få bilderna till att se lika ut i Kontrast och färgmättnad.

Bilden på mig fick redan i fototillfället (finns här) en högre kontrast än bilden på planet. Detta p.g.a blixtens storlek relativt mig, och blixtens storlek relativt planet (en mindre ljuskälla skapar större kontrast). Detta gör att planets kontrast måste öka för att matcha mig. 

Fig 21. Eftersom planet saknade både kontrast och färgmättnad i jämförelse med bilden på mig så lade jag till det i gruppen med flygplanet

Fig 22. Mättnad

Fig 23. Kontrast

 

Globalt

Flygplanet är väldigt färgglatt, det är trots allt en barnleksak... Så för att få det att se lite mer "vuxen" ut, dämpade jag färgmättnaden något på hela bilden (Fig. 23).

Fig 23. Med ett Hue/Saturation lager justeras den globala färgmättnaden ner något

 

För att ytterligare matta ner tonerna, lade jag till en "Chanel Mixer" (Fig 25). Värdena ställde jag till blå 80%, grön 20% och röd 0% (totalsumman bör ligga på 100% för ett bra resultat). Jag klickade i "Monochrome", och drog därefter ner synligheten (Opacity) något för att dämpa effekten.

Fig 24. Lägg till en "Channel Mixer" och klicka i "Monochrome"

Fig 25. Med denna justering styr jag vilka färger som jag vill dämpa. Totalsumman bör ligga på 100%

Fig 26. Dra ner Opacity till 25% för att dämpa effekten

 

Det sista jag gör är att ljusa upp bilden något med ett Kurvor-lager.

Fig 27. Med ett Curves-lager gör jag bilden lite ljusare

 

Nedan är en snabb animering av arbetet från början till slut.

Fig 28. Animering av arbetsflödet

Fig 28. Animering av arbetsflödet

 

Slutsats

Eftersom jag använde samma storlek på Octaboxen i båda bilderna, blev kontrasten på bilderna olika. Genom att använda en större ljuskälla på mig, och en mindre på flygplanet skulle slutresultatet blivit ännu mer trovärdigt.

 

Hoppas att detta tvådelade inlägg gett en liten inblick i hur "Compositing" (sammanfoga flera foton) går till. Denna gång var det två bilder, men det finns egentligen ingen övre gräns. Användningsområdena är många, såsom byta ut en överexponerad himmel på ett foto, eller kanske placera en modell på en plats i en annan del av världen.

//Daniel