Blending modes i Photoshop

När jag började arbeta med Photoshop var en av de mest svårbegripliga sakerna lagernas blandningslägen "Blending modes". Det var tydligt när man klickade sig igenom dem att de gjorde väldigt olika saker med bilden, men att reda ut vad och få någon struktur på dem var inte lätt. Det har tagit ganska lång tid att få en känsla för vilket man skall använda och när. Även om det inte verkar så vid första anblick, så finns det en logisk struktur.

Innan jag börjar

Jag använder det engelska namnen på alla blandningslägen, menyalternativ och så vidare. Detta för att nästan all dokumentation, som till exempel lathundar och djupgående artiklar är skrivna på engelska. Det blir alltså lättare att läsa vidare om man kan det engelska namnet, och av samma anledning har jag även Photoshop inställt på engelska. I varje rubrik nedan står dock både svenskt och engelsk översättning. 

Det går att gå hur djupt in på detta som helst, och det finns mycket bra artiklar. Syftet med detta inlägg är dock att ge en "övergripande djupdykning" om man nu kan skriva så.

Till vardags använder vi till 99% de blandningslägen som är markerade med *.

 
fig 1. Förklaring av Aktivt lager

fig 1. Förklaring av Aktivt lager

I förklaringarna nedan är det ett "Aktivt lager" som förändringen av "Blending Mode" (Blandningsläge) sker på. Detta lager ligger alltid överst i lagerstacken.

Det finns även ett "Underliggande lager" som inget förändras på.

"Resultat" är vad som blir synligt på skärmen.

 

 

För att illustrera resultatet använder vi följande bilder. Den första blandningen av fig 2 och fig 3, är för att illustrera hur blandningslägena påverkar olika toner av svart-grått-vitt.

fig 2. Underliggande lager

fig 4. Underliggande lager bild två

fig 3. Aktivt lager

fig 5. Aktivt lager bild 2 (transparent bakgrund)

 

Grupperna

Alla blandningslägen är uppdelade i 6 grupper (Photoshop CC), inom gruppen så gör de olika alternativen något som ändå påminner om varandra.

 

 

Normal (Normal)

fig 6. Normal

fig 6. Normal

Normal (Normal) *

Detta är det blandningsläge som nyskapade lager default får, och är därmed troligen det vanligaste. Ingen blandning sker, det överliggande lagret täcker de underliggande.

fig 7. "Normal"

fig 8. "Normal"

Dissolve (Lös Upp)

Tittar på pixelns transparens på det aktiva lagret, och skapar ett till synes slumpmässigt mönster av 100% synliga pixlar och 0% synliga pixlar. Mängden helt synliga pixlar är större om opaciteten på lagret är högre, och vice versa. Finns det inte några semitransparenta pixlar sker inget.

fig 9. "Dissolve" 100% Opacity

fig 10. "Dissolve" 50% Opacity

fig 11. "Dissolve" 100% Opacity

fig 12. "Dissolve" 50% Opacity

 

Darken (Mörkare)

Alla alternativ inom denna gruppen försöker göra bilden mörkare

fig 13. Darken

fig 13. Darken

Darken (Mörkare) *

Photoshop går på det aktiva lagret igenom de olika RGB-kanalerna var för sig, pixel för pixel, och väljer den mörkaste. Om pixeln är mörkare än den på det underliggande lagret så visas den, annars sker inget.

fig 14. "Darken"

fig 15. "Darken"

Multiply (Multiplicera) *

Detta alternativ tittar på färgen i de olika kanalerna och multiplicerar den med färgen i det underliggande lagret. Resultatet kommer alltid bli mörkare, även om färgerna är identiska. Det finns dock två undantag, multiplicerar man med svart blir alltid resultatet svart, om man multiplicerar med vitt händer inget. Resulterar alltid i en starkare effekt än vad "Darken" gör.

Vitt på ett lager med blandningsläget Multiply syns inte, vilket kan vara väldigt användbart när man t.ex. skall infoga en logga i ett foto.

Ett annat exempel för när man kan använda "Multiply" finns i inlägget "Lägga till en tatuering i Photoshop"

fig 16. "Multiply"

fig 17. "Multiply"

Color Burn (Efterbelys färg)

Gör bilden mörkare, och ger högre färgmättnad i mellantonerna och ökar även kontrasten.

Detta kan t.ex. användas för att snabbt ge en landskapsbild mer mättnad i färgerna och göra högdagrarna mörkare (som t.ex. himlen). Skapa ett nytt lager och fyll det med 50% grått, sätt blandningsläget till "Color burn". Justera opaciteten för att styra effekten. 

fig 18. "Color Burn"

fig 19. "Color Burn"

Linear Burn (Linjär Efterbelysning)

Detta alternativ skapar den mörkaste bilden av blandningslägena inom denna grupp. Det fungerar som "Color Burn", fast istället för att ändra kontrasten så påverkar det ljusstyrkan för att göra den underliggande pixeln mörkare och samtidigt reflektera färgen i pixeln på det aktiva lagret. Detta läge påverkar inte färgmättnaden lika mycket som "Color Burn" gör.

fig 20. "Linear Burn"

fig 21. "Linear Burn"

Darker Color (Mörkare Färg)

Fungerar som "Darken" men delar inte upp i separata kanaler, det använder istället den kombinerade RGB-kanalen. Detta kan användas till att ersätta en vit bakgrund med en annan (mörkare) bakgrund.

fig 22. "Darker Color"

fig 23. "Darker Color"

 

Lighten (Ljusare)

Alla alternativ inom denna gruppen försöker göra bilden ljusare. Alla alternativ i gruppen är motsatsen till de i "Darken"

fig 24. Lighten

fig 24. Lighten

Lighten (Ljusare) *

Motsatsen till "Darken", Photoshop går på det aktiva lagret igenom de olika RGB-kanalerna var för sig, pixel för pixel, och väljer den ljusaste. Om pixeln är ljusare än den på det underliggande lagret så visas den, annars sker inget

fig 25. "Lighten"

fig 26. "Lighten"

Screen (Raster) *

Tar bort allt som är svart på lagret och visar det som är under.

Kan t.ex. användas när du skapar en lens flair (som inte går att göra på ett tomt lager). Skapa ett nytt lager och fyll det med svart, lägg till en "lens flair" och ändra blending mode till Screen. Då syns inte den svarta bakgrunden.

fig 27. "Screen"

fig 28. "Screen"

Color Dodge (Färgskugga)

Skapar hög färgmättnad i mellantonerna och urvattnade högdagrar. Men bibehåller de mörkaste delarna i bilden

Kan t.ex. användas för att lägga till högdagrar i ett i övrigt mörkt hår, skapa ett nytt lager och fyll det med 50% grått, ändra till "Color Dodge" och måla in önskad (ljusare) färg.

fig 29. "Color Dodge"

fig 30. "Color Dodge"

Linear Dodge (Linjär Skugga)

Liknar "Color Dodge" men ger ett ljusare och mindre färgmättat resultat.

fig 31. "Linear Dodge"

fig 32. "Linear Dodge"

Lighter Color (Ljusare Färg)

Fungerar som "Lighten" men delar inte upp i separata kanaler, det använder istället den kombinerade RGB-kanalen. Jämför pixel för pixel och visar den ljusaste.

fig 33. "Lighter Color"

fig 34. "Lighter Color"

 

Contrast (Kontrast)

Denna grupp gör bilden både ljusare och mörkare för att öka kontrasten i bilden.

fig 35. Contrast

fig 35. Contrast

Overlay (Täcka Över) *

Detta alternativ är en blandning av två andra blandningsmetoder. På partier mörkare än 50% grått använder det "Multiply" (med halv styrka) och på partier ljusare än 50% grått använder det "Screen" (med halv styrka). Målar man med 50% grått kommer det inte synas.

Kan t.ex. används när man skärper en bild med hjälp av ett "High Pass" filter.

fig 36. "Overlay"

fig 37. "Overlay"

Soft Light (Mjukt Ljus) *

Gör ljusa partier ljusare och mörka partier mörkare. Precis som "Overlay" använder det "Multiply" på partier mörkare än 50% grått och "Screen" på partier ljusare än 50% grått, fast ger ett mer subtilt resultat. 

Kan användas som ett "Dodge / Burn" lager där man målar svart för att "Burn" (mörka ner skuggorna) och vitt för att "Dodge" (ljusa upp högdagrarna). "Dodge / Burn" används ofta för att framhäva konturer i ett ansikte.

"Soft Light" kan även användas när man färglägger en bild, exempelvis som vi gör i inlägget "Restaurera och färglägga ett gammalt foto"

fig 38. "Soft Light"

fig 39. "Soft Light"

Hard Light (Skarpt Ljus)

Använder "Linear Dodge" på partier ljusare än 50% grått och "LInear Burn" på partier mörkare än 50% grått. Ger en ganska stark effekt. Vitt resulterar i vitt, och svart i svart.

fig 40. "Hard Light"

fig 41. "Hard Light"

Vivid Light (Klart Ljus)

Använder "Color Dodge" på partier ljusare än 50% grått och "Color Burn" på partier mörkare än 50% grått. Ger en ganska extrem effekt.

fig 42. "Vivid Light"

fig 43. "Vivid Light"

Linear Light (Linjärt Ljus)

Använder "Linear Dodge" på partier ljusare än 50% grått och "LInear Burn" på partier mörkare än 50% grått. Ger en ganska extrem effekt.

fig 44. "Linear Light"

fig 45. "Linear Light"

Pin Light (Strålljus)

Om pixeln på det aktiva lagret är ljusare än 50% grått, syns det underliggande lagrets pixel igenom om den är mörkare än pixeln på det aktiva lagret (är den ljusare sker inget). 

Är pixeln på det aktiva lagret mörkare än 50% grått, syns det underliggande lagrets pixel om den är ljusare än pixeln på det aktiva lagret (är den mörkare sker inget).

fig 46. "Pin Light"

fig 47. "Pin Light"

Hard Mix (Hård Blandning)

Går igenom pixel för pixel och adderar RGB värdena kanal för kanal. Röd + Röd, Grön + Grön och Blå + Blå. Om summan blir 255 eller högre får den värdet 255, blir det lägre får den värdet 0.

Resulterande värde för RGB kanalerna blir då 0 eller 255. Detta gör att endast färgerna Röd, Grön, Blå, Svart eller Vitt visas.

OBS! 
För bilder med CMYK-färger visas istället färgerna Cyan, Gul, Magenta, Svart och Vitt. Maxvärdet är 100 istället för 255.

fig 48. "Hard Mix"

fig 49. "Hard Mix"

 

Comparative

fig 50. Difference

fig 50. Difference

Difference (Differens)

Går igenom de olika RGB kanalerna pixel för pixel. Om t.ex. blandningslagrets gröna värde (x) är högre än det underliggande lagrets gröna värde (y), så sker följande:

x - y = resulterade grön.

Är däremot blandningslagrets gröna värde (x) lägre än det underliggande lagrets värde (y), så sker följande

y - x = resulterade grön

Detta innebär att om det aktiva lagret är vitt (har RGB 255, 255, 255), så inverteras färgerna. Är däremot det aktiva lagret svart (RGB 0,0,0) så sker inget.

fig 51. "Difference"

fig 52. "Difference"

Exclusion (Uteslutning)

Ger en effekt som liknar "Difference" men ger lägre kontrast.

Vitt i blandningslagret inverterar baslagrets färg, svart ger ingen skillnad.

Är ett ganska extremt blandningsläge som främst används vid t.ex. design och liknande. Det är normalt inte så användbart vid porträttretuschering.

fig 53. "Exclusion"

fig 54. "Exclusion"

Subtract (Dra Ifrån)

Går igenom RGB-värdena pixel för pixel och subtraherar blandningslagrets värden från det underliggande lagrets värden.

På bilder med 8 eller 16 bitars färgdjup, ändras alla negativa resultat till 0.

fig 55. "Subtract"

fig 56. "Subtract"

Divide (Dela Upp)

Går igenom RGB-värdena pixel för pixel och dividerar blandningslagrets värden med det underliggande lagrets värden.

fig 57. "Divide"

fig 58. "Divide"

 

Component (Komponent)

fig 59. Component

fig 59. Component

Hue (Nyans)

Skapar en resultatfärg med blandningslagrets nyans, men med det underliggande lagrets mättnad och luminans.

fig 60. "Hue"

fig 61. "Hue"

Saturation (Mättnad)

Ger en resultatfärg med blandningslagrets mättnad, men med det underliggande lagrets nyans och luminans.

Har blandningslagret mättnad 0, sker ingen förändring.

fig 62. "Saturation"

fig 63. "Saturation"

Color (Färg) *

Ger en resultatfärg med blandningslagrets mättnad och nyans, men med det underliggande lagrets luminans.

Kan vara användbart vid färgläggning av ett svartvitt fotografi, (jag föredrar dock "Soft light" för detta ändamål).

fig 64. "Color"

fig 65. "Color"

Luminosity (Luminicens)

Ger en resultatfärg med blandningslagrets luminans, men med det underliggande lagrets nyans och mättnad.

Detta är motsatsen till blandningsläge "Color".

fig 66. "Luminosity"

fig 67. "Luminosity"


 

Hoppas att detta inlägg varit till hjälp, och att det är lagom nördigt. Merparten av informationen kommer från Adobes egna hjälpsidor. Jag har försökt ge exempel på när och hur vi använder oss av blandningslägena, och kommer allt eftersom vi lägger upp nya inlägg hänvisa till dem i denna text.

mvh
//Daniel