Priser 2017 (Företag)

Alla priser nedan anges exklusive moms

Porträttfotografering (Företag)

Profilbilder (med vit bakgrund) - 900 kr/h

Tidsåtgång per person är ca 20 minuter, det innefattar:
- Fotografering (ca 10 min per person)
- Enklare efterbearbetning (kontrast, färg, skärpa och liknande)
- Export/Leverans av högupplöst TIFF samt JPG för webb

- Räkna även med en timme för att rigga utrustning och ta ner den efter fotograferingen.


Produktfoto

En produkt fotograferad mot vit bakgrund 

1-10 bilder
400 :- per bild

11-50 bilder
350 :- per bild

51+
300 :- per bild

360-bilder
700 :- per artikel